Arvoisat JR 7 Perinnetoimikunnan jäsenet – Hyvät Ystävät,

 

Vietämme 6.12.2022 Itsenäisyyspäivää historiallisessa tilanteessa. Venäjän hyökkäys itsenäistä Ukrainaa vastaan on syössyt maan sotaan ja osan Itä-Euroopan maista sotatilaa muistuttavaan aikaan. EU ja erityisesti Yhdysvallat ovat ymmärtäneet tilanteen vakavuuden ja tukeneet voimallisesti Ukrainan taistelua itsenäisyyden ja vapauden puolesta.  Sota koskettaa siten koko Eurooppaa, myös Suomea.

Venäjän ”pelikirja” on kuin toisinto Talvisodan tapahtumista. Ensin esitetään oman intressipiirin maille strategisen tason vaatimuksia omaan turvallisuusvajeeseen vedoten. Samalla tiedetään, että vaatimuksiin ei tulla suostumaan, joten hyökkäys (Venäjän) turvallisuudesta piittaamatonta ”vihamielistä” valtiota vastaan on perusteltua ja oikeutettua.

”Kansa, joka ei tunne menneisyyttään, ei hallitse nykyisyyttään, eikä ole valmis rakentamaan tulevaisuutta varten.”

Isäni klassiset, mutta niin tärkeät sanat muistuttavat siitä, että historiallisten syy-seuraus-tapahtumien tuntemisella on sekä yhteiskunnallista että turvallisuuspoliittista merkitystä. Olemme kouriintuntuvalla tavalla oppineet, että Venäjän ulkopolitiikassa ja kansainvälisessä toiminnassa lähes kaikki on alusta loppuun saakka ”bluffia”. Venäjälle ainoa merkitsevä asia on suurvalta-aseman säilyttäminen ja vaikutusvallan kasvattaminen. Siihen se pyrkii kaikin käytettävissä olevin keinoin ja tarvittaessa naapurimaitaan uhkaamalla. Tässä Venäjää on auttanut EU:n, ja erityisesti Saksan, tilannetajun ja ymmärryksen puute Venäjän perimmäisistä tavoitteista.

 

”Venäjä ei kunnioita muuta kuin kovaa vastarintaa”.

Näin Isä minulle kertoi, kun kysyin häneltä miksi Neuvostoliitto ei uudestaan yrittänyt miehittää Suomea toisen maailmansodan päättymisen jälkeen. Neuvostoliitto tiesi, että hyökkäys Suomeen tarkoittaisi uuvuttavaa sissisotaa, kovaa vastarintaa ja suuria tappioita.  Kylmän sodan aika oli Suomelle vaarallista YYA:n ja Neuvostoliiton jatkuvan poliittisen painostuksen aikaa. Suomen EU-jäsenyys integroi Suomen taloudellisesti länteen, mutta ei poistanut turvallisuusvajetta Venäjään. Ratkaisuksi jäi yrittää ymmärtää Venäjää, kehittää maidemme välistä kauppaa ja myötävaikuttaa Suomen turvallisuusympäristön suotuisaan kehitykseen. Venäjää usein myötäilevän ulkopolitiikan vastapainona oli Puolustusvoimien johdon ymmärrys riittävän sotilaallisen suorituskyvyn ylläpitämisen ratkaisevasta merkityksestä Suomen itsenäisyyden ja itsemääräämisoikeuden puolustamisessa. Tässä Puolustusvoimia auttoi veteraanien esimerkki ja perinnetyö.

 

”Ei koskaan enää yksin”

Isän kuuluisaksi tulleiden ja viime aikoina monen suomalaisen poliitikon lainaamien sanojen taustalla ovat Talvisodan kokemukset, kyky nähdä Venäjän strategiset tavoitteet maan historian kautta ja selkeä näkemys Suomen itsenäisyyden ja vapauden säilyttämisen kannalta ainoasta realistisesta vaihtoehdosta Venäjän naapurimaana. Suomen kansa ymmärsi tämän heti Venäjän hyökkäyksen jälkeen ja maan hallitus kansan ohjauksesta. Hyvä näin, sillä vielä 19.1.2022 pääministeri Marin oli todennut uutistoimisto Reutersin haastattelussa, että on "hyvin epätodennäköistä", että Suomi hakisi sotilasliitto Naton jäsenyyttä hänen pääministerikautensa aikana. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) 1.12 julkaiseman mielipidetiedustelun mukaan 85 % suomalaisista on nyt Nato -jäsenyyden kannalla.

                                                                                      

 

 

”Suomi on hyvä maa – Se on paras meille suomalaisille – Se on puolustamisen arvoinen”

Näihin Isäni sanoihin kiteytyy minulle Itsenäisyyspäivän ydinsanoma. Sanat ovat muistutus juuristani ja antamastani Kadettilupauksesta ”olla valmiina, kun käsky käy”.

 

Hyvää Itsenäisyyspäivää!

 

Parhain terveisin,

Hans Adolf Ehrnrooth