KERTOMUS JR 7:N TAISTELUTOIMINNASTA AJALLA 9.- 30.6.44

1.7.1944 laatineet Rykmentin komentaja Everstiluutnantti Adolf Ehrnrooth ja tiedustelu-upseeri Luutnantti Niilo Usvasalo

Osa 2. Viivytystaistelut Lampijärveltä Siiranmäelle 11.-12.6.44.

    Vihollisen painostuksen jatkuessa luoteissuunnalla hellittämättömän kiivaana oli I/JR7:n jatkettava vetäytymistä Lainojan suuntaan. Varsinkin Vihtaniemestä ja Tonterista Hartosiin johtavien teitten suunnissa oli vihollisen painostus ankara. Hartosten puolustuksesta Multala-Puhdetyökeskus-lohkolla oli määrä vastata III/JR7:n (maj. Olanterä), mutta vihollisen ps.hyökkäys aikaansai Hartosten ETp:n luona sisäänmurron, jolloin pataljoona alkoi vetäytyä epäjärjestyksessä. I/JR7:n saapuessa samanaikaisesti noin klo 17.00 Puhdetyökeskuksen maastoon sai maj. Kuvaja (IP:n komentaja) rykmentin komentajalta käskyn ottaa johtoonsa kaikki Hartosissa olevat ja sinne lähetetyt joukot (III/JR7, osia HeimoP3:sta, Lin.P4:stä ja III/JR49:stä ym.). Rykmentin jääkärijoukkue sekä 3./JR7 suorittivat kapt. Kiiskisen johdolla rohkean vastahyökkäyksen Hartosten tienristin maastoon ja löivät vihollisen takaisin. Joukko ps.vaunuja, vankitietojen mukaan 8 kpl, tuhottiin miinoilla, pst.tykeillä ja lähitorjuntavälineillä. Vastahyökkäyksen yhteydessä otettiin kaksi vankia, joilta saaduista tiedoista ilmeni, että Termolan tien suunnassa oli  hyökännyt 187.D ja Tonterin suunnalta 178.D. 9./JR7 ja 11./JR7 saivat käskyn edetä Multalan-Hartosten tien korkeudelle, mutta kärsivät kuolleessa kulmassa liikehtineitten ps.vaunujen tulessa erittäin raskaita tappioita ja joutuivat vetäytymään mainitun tien pohjoispuolella oleviin metsäsaarekkeisiin. Multalankylän varmistuksena oli 10./JR7, jolla ei ollut kosketusta viholliseen. Vasemmalla siivellä oli osasto Mäntylä partiokahakoissa pieniä vihollisosastoja vastaan linjalla Hartosten torni - Kuuritsansuo.

    Klo 22.25 alistettiin Kekrolan viivytysasemat miehittänyt II/JR6 rykmentillemme. Klo 23.15 sai III/JR7 käskyn marssittaa Multalassa olevat osansa Ronnunkylään ja Hartosten suunnassa olevat osansa Kekrolan kautta Seppälänkylään. Välittömästi tämän jälkeen irtaantui I/JR7, jolle Lin.P4 oli alistettu, ja marssi Kekrolan kautta Tiemäen maastoon, Siiranmäen eteläpuolelle, minne se jäi rykmentin reserviksi. Osasto Mäntylä (HeimoP3 + osia III/JR49:stä) marssi Soppikylään reserviksi.

Viivytystaistelut VT-asemaan 11.-12.6.1944
Viivytystaistelut VT-asemaan 11.-12.6.1944

    Jo yöllä 12.6. vasten kehittyi tilanne Seppälänkylässä arveluttavaan suuntaan. Siesjärven länsipäässä oli eräs II/JR7:lle alistettu muodostelma pettänyt ja vihollinen päässyt yllättävästi Seppälänkylän etelälaitaan. II/JR7:n jääkärijoukkue ja 7./JR7:n osat työnsivät ripeällä vastaiskulla vihollisen noin kilometrin verran takaisin päin, mutta ryssien tunkeutuessa selustaan varmistamattomia metsätaipaleita pitkin oli 7.K:n vetäydyttävä taistellen Seppälänkylään. Jo klo 2.00 aikaan alkoi vihollinen hyökkäillä Seppälänkylää vastaan, mutta 7.K piti järkkymättä asemansa. Vasta klo 6.50 saapui osasto Olanterä Seppälänkylään ja tarvitsi yli neljä tuntia irroittaakseen 7.K:n Seppälänkylästä Metsäkylään. Ronnunkylän-Seppälänkylän suunta, jonka tilanteesta oli vaikea saada oikeaa kuvaa aiheutti rykmentin komentajalle runsaasti huolta. Klo 8.30 lähetettiin maj. Olanterälle vahvistukseksi luutn. Möttölän komppania osasto Mäntylältä ja klo 9.30 sai maj. Olanterä ohjeen pyrkiä pitämään hallussaan vain kaksi vahvaa tukikohtaa, Ristimäen ja Koukkulanmäen, ja varmistaa niitten välimaaston sekä sivustat liikkuvalla partioinnilla. Vaihdon vielä jatkuessa suoritti vihollinen voimakkaan hyökkäyksen ja valtasi kylän eteläosan noin klo 10.00. Luutn. Voittiksen jääkärijoukkueen (III/JR7) ansiosta saatiin vihollisen sisäänmurto kuitenkin rajoitetuksi.

    Klo 6.00 aikaan sai vihollinen Kekrolankin suunnalla tulikosketuksen II/JR6:een. Klo 8.00 todettiin vihollisen lähestyvän joka suunnalta vahvoin voimin Kekrolan viivytysasemia. Tien suunnassa edenneistä ps.vaunuista ammuttiin yksi tuleen. Klo 8.30 oli tilanne jo siinä määrin kärjistynyt, että I/JR7 ja sille alistettu Lin.P4 (n. 80miestä) sai käskyn viipymättä siirtyä Siiranmäelle ja miehittää siellä VT-linjan asemat Siltaistennotkon ja Saarisuon välissä.

    Klo 10.00 ilmoittautui maj. Pulkkinen, III/JR6:n komentaja ja sai käskyn miehittää Siiranmäen vasemman alalohkon.

    Iltapäivä kului oikealla suhteellisen rauhallisesti sekä vihollisen että III/JR7:n suorittaessa Seppälänkylässä vähäisiä etenemisyrityksiä, jotka yleensä tyrehtyivät vastustajan tuleen. Klo 18.00 saapui Seppälänkylästä tieto sikäläisen miehityksen irtaantumisesta. Maj. Olanterä sai jyrkän käskyn palauttaa perusteettomien huhujen nojalla jätetyt Seppälänkylän asemat. Samaan aikaan kehittyi tilanne vasemmalla sellaiseksi, ettei III/JR7:n alalohkon tapahtumille enää riittänyt keskeistä huomiota.

    Pitkin aamua oli II/JR6:n lohkolta saapunut tietoja vahvojen vihollisvoimien liikehtimisestä ja ryhmittymisestä lohkon koko etumaastossa, erityisesti Hietaojansuolla. Klo 10.00 jälkeen vihollinen suoritti Hartosten-Kekrolan tien suunnassa ps.voimien tukeman hyökkäyksen, joka torjuttiin. Aamupäivän kuluessa tuhosi rask.pst.tykkimme tien suunnassa em. lisäksi vielä kaksi ps.vaunua. Kuuritsasuolla tuhosi II/JR6:n partio suurimmaksi osaksi vihollisen partion ja sai saaliiksi konekiväärin, pikakiväärin sekä asiapapereita, jotka osoittivat partion kuuluneen JR1062/281.D:aan.

    Klo 14.20-14.30 suoritti vihollinen tykistöllään sekä ilmavoimillaan, jotka kahtena edellisenä päivänä eivät huonon sään takia olleet sanottavasti puuttuneet taistelutoimien kulkuun, erittäin voimakkaan tuli-iskun Kekrolaan. Klo 15.10 vihollinen suoritti uuden tulivalmistelun, jonka yhteydessä torjuttiin heikohko hyökkäys päätien suunnassa. Tämän jälkeen saapui uusia ilmoituksia vihollisen liikehtimisestä etumaastossa, ja vihollisen tulitoiminta oli vilkasta. Klo 18.50 se kiihtyi äärimmilleen rakettitykkien ja kaikkien muiden aseitten kohdistaessa sekä Kekrolan viivytysasemiin että takamaastoon todellisen tulimyrskyn. Heti sen alettua kävi vihollisen jalkaväki rynnäkköön vahvoin voimin ja pääsi tunkeutumaan Kekrolan kansakoulun ja ups.ruokalan maastoon lähes km:n levyisellä kaistalla. II/JR6 joutui irtaantumaan osittain paonomaisesti ja jättämään suuren osan rask.kalustoaan viholliselle. Klo 19.05 antoi rykmentin komentaja radiopuhelimitse käskyn yleisestä irtaantumisesta ja vetäytymisestä VT-linjalle. Heimo.P3 ja rykm. jääkärijoukkue viivyttivät Tiemäen ja Suurselän maastossa. Vihollinen ei Kekrolan kansakoulun maastoon kohdistetun erittäin voimakkaan tyk.tuli-iskumme lamauttamana pystynyt käyttämään sille erittäin edullista tilannetta hyväkseen vaan vetäytyminen voitiin suorittaa miltei ilman tappioita, vaikka ajoneuvoja ja marssirivistöjä täyteen ruuhkautunut maantie olisi tarjonnut vihollisen tykistölle ja ilma-aseelle poikkeuksellisen maalin. Pioneerien toimesta suoritettiin miinoituksia ja hävitystöitä Siiranmäen eteläpuolisessa maastossa.

    12.6.44 noin klo 22.00 oli vetäytyminen VT-linjalle loppuunsuoritettu.