Tyrjän Lehtien kirjoittaminen ja monistus sota-aikana ja kuvaaminen vuonna 2006

Lääkintämajuri P.O. Therman harrasti kaitafilmikuvausta ja on kuvannut Tyrjän lehden numero 670 tekemistä. Kersantti Kuparinen on piirtäjän Jaakko Ketolan (luultavasti) mallina ja Matti Kuusi kirjoittaa tekstit kirjoituskoneella. Vahakopiokoneella suoritetaan monistus. Joka aamu lehdet jaettiin korsuihin muonakuskien mukana.

Tyrjän Lehti nro 670.

Kaitafilmiä lehden laatimisesta ja monistamisesta vahakoneella. Filmissä nähdään miten kirjoitetaan, piirretään ja monistetaan numero 670, joka ilmestyi 24.7.43 klo 6. Lehti löytyy tästä linkistä ja näkyy myös oikealla.

Tyrjän Lehtien tallentaminen Sota-arkistossa ja saattaminen verkkosivuille kaikkien luettavaksi:

Tyrjän Rykmentin perinteitä vaalii Perinnetoimikunta ja se pyrkii huolehtimaan veteraanien vuosittaisista tapaamisista ja huomioimaan mm. merkkipäivät ja iltahuudot. Yksi toiminnan muoto toteutuu kun Tyrjän lehdet on valokuvattu, muokattu tallennettavaan muotoon ja voidaan saattaa kaikkien halukkaiden saataville. Näin Tyrjän Rykmentin historiaa saadaan esiin sellaisena kuin se tapahtui ja kirjattiin tapahtumahetkellä. Sisältö onkin erittäin mielenkiintoista ajankuvausta ja Matti Kuusen huumorilla höystettyä. Sensuuri toimi rintamalla koko ajan, eikä kaikkea voinut kirjata ylös. Matti Kuusi joutui rohkean toimintansa johdosta usein puhutteluun ylempiin portaisiin, mutta komentajien ja miesten tuki lehdelle oli kuitenkin niin suuri, että lehti ilmestyi koko sodan ajan. Yleensä lehti ilmestyi päivittäin noin 400 kappaleen painoksena. 1941 hyökkäysvaiheen ja 1944 perääntymisvaiheen aikana säännöllisyys kärsi.

Vuonna 1991 julkaistiin "Olinhan siellä minäkin ..."-kirja Jaakko Ketolan toimesta. Kirjaan on kopioitu 128 Tyrjän Lehden numeroa, joten nyt tehty työ laajentaa saatavilla olevaa aineistoa merkittävästi.

Lehtien valokuvaus ja muokkaaminen:

Helmikuussa 2006 perinnetoimikunnan jäsenet, lippu- ja jäsenrekisterivastaava Juha Koivisto ja sihteeri Simo Salminen viettivät puolitoista päivää sota-arkistossa ja valokuvasivat kaikki saatavilla olevat numerot Canon 300D digitaalikameralla. Työ tehtiin mahdollisimman nopeana sarjatyönä. Se onnistuikin erinomaisesti ja kaikki sivut saatiin kuvatuksi. Valokuvat ovat tiedostoina kooltaan 2,5 MB, kokonaisuudessaan tiedostojen koko on noin 3,5 GB. Jotta kaikki kuvat mahtuisivat yhdelle CD-levylle, ne on muokattu, rajattu, leikattu ja tiivistetty alkuperäisestä niin, että kuvatiedoston koko on keskimäärin 500 KB. Tiivistys ei ole kuitenkaan huonontanut kuvien luettavuutta yhtään. Osa lehdistä on ollut vahamonistuskoneen jäljiltä varsin huonossa kunnossa, ja varsinkin kirjoiksi sidotut kappaleet ovat kuvauksen aikana olleet hiukan kaarevia. Mutta lähes jokainen numero on luettavissa. Laadun vaihtelu annetaan toivottavasti valokuvaajille anteeksi. Kaikki vinous ei johdu alkuperäisestä painatuksesta, vääristymiä syntyi valokuvaustilanteessakin.

Verkko sivustoon kuvat on muutettu pdf-muotoon, jolloin niiden lataaminen ja suurentaminen on helppoa.

Juha Koivisto ja Simo Salminen valokuvasivat Tyrjän Lehdet Sota-Arkistossa helmikuussa 2006.
Juha Koivisto (oik.) ja Simo Salminen valokuvasivat Tyrjän Lehdet Sota-Arkistossa helmikuussa 2006.

 

Tyrjän Rykmentin Rintamalehdet vuosilta 1941-1945

tyrjanlehdenotsikko
Tyrjän Rykmentin Lehden otsikko 23.2.1943.
Taustatietoja Tyrjän lehdistä:

Maisteri, vänrikki Matti Kuusi komennettiin jatkosodan alussa heinäkuussa 1941 juuri muodostetun JR7:n valistusupseeriksi, rykmentin komentajan, jääkärieversti Armas Kempin vastustuksesta huolimatta. Alusta alkaen hän ryhtyi toimittamaan rykmentin omaa lehteä tarkoituksenaan miesten tiedonjanosta ja viihtyvyydestä huolehtiminen. Näin tapahtuikin aina kevääseen 1945 saakka, kun sota oli jo loppu ja JR7 kotiutettu Mikkeliin, Jyväskylään ja Savonlinnaan. Lehden päämonistajana toimi Olavi Luhtala ja pitkäaikaisin piirtäjä oli Jaakko Ketola.

Matti Kuusen vaikutus JR7:n eli Tyrjän Rykmentin menestykseen ja maineeseen on valtava. Rykmentillä oli myös kaksi merkittävää, ansiokasta ja miesten arvostamaa komentajaa, Armas Kemppi ja Adolf Ehrnrooth. Tyrjän taistelun, 30.7.-4.8.1941, jälkeen Matti Kuusi, nimimerkki M6, nimesi rykmentin Tyrjän Rykmentiksi ja vähitellen lehti muuttui Tyrjän Rykmentin Rintamalehdeksi, (TRR) ja edelleen Tyrjän Lehdeksi. Rykmentin miehet nimesivät Kuusen Tyrjän Matiksi. Arvostus ja kunnioitus oli molemminpuolista. Ja komentajien antama tuki valistustyölle vankkumaton.


Lehden numeroita ilmestyi kaiken kaikkiaan 1072. Kadoksissa on 95 numeroa. Niitä toivottavasti löytyy ajan myötä, ja tätä kokoelmaa voidaan täydentää. Matti Kuusi luovutti hallussaan olleet lehdet sota-arkistoon vuonna 1992. Helsingin Yliopiston arkistoissa saattaa olla puuttuvia lehtiä, samoin Pietarissa olevassa sota-arkistossa, tai veteraaneilla ja heidän perikunnillaan. Neuvostoliiton haltuun joutui paljon JR7:n materiaalia suurhyökkäyksen alettua 9.6.1944. Suomen Sota-arkistossa olevat lehdet ovat osittain kirjoiksi sidottuja, osittain irtolehtiä ja kaksoiskappaleita on runsaasti.


Sisältö:

Hakemistot ja pdf-tiedostot:

Matti Kuusi on tehnyt erittäin laajan ja täydellisen asia- ja henkilöhakemiston kaikesta Tyrjän Lehtien sisällöstä. Kuusen laatimat atk-listat kuvasimme lukijan käyttöön.

Kaikki lehdet ja muut tiedostot kuvattiin .jpg formaaatissa mutta on muutettu lataamisen ja luettavuuden helpottamiseksi .pdf formaattiin. Näin koko paketti on ohjelmisto riippumaton ja näitä voidaan katsella ongelmitta myös kaukaisessa tulevaisuudessa.

Asiahakemisto, 28 tiedostoa.

Asiahakemiston tiedostot on numeroitu 1-28. Näin voi aiheiden tai paikannimien perusteella löytää lehden numerot joissa aihe tai paikka on mainittu. Hakemisto sijaitsee asiahakemisto-kansiossa. Sivut sisältävät lisäksi useita katkelmia Matti Kuusen kotiin kirjoittamista kirjeistä.

Henkilöhakemisto, 51 tiedostoa.

Kansiossa henkilöhakemisto on 51 tiedostoa aakkosjärjestyksessä. Kunkin tiedoston nimi koostuu siinä ensin ja viimeiseksi mainituista sukunimistä. Näin tiedoston perusteella löytää nopeasti haluamansa nimen. Hakemistossa on luetteloitu jokaisen nimen jälkeen ne Tyrjän Lehden numerot, joissa kyseinen henkilö on mainittu.

Tyrjän Lehdet

Lehdet on jaettu valikkoihin ilmestymisvuoden mukaan ja taulukoitu ilmestymispäivämäärän mukaisesti. Näin lukija saa hyvän yleiskuvan lehtien ilmestymisestä ja löytää lehden halutun päivämäärän mukaan. Lehtien sivuja on tässä kokoelmassa kaikkiaan 1009 kpl. Lehteähän ilmestyi 1072 numeroa, mutta usein juhlapäivinä on painettu lisäsivuja, joissa on laulujen sanoja. Lisäsivuissa on numeron perässä tekstiä, esim. 171laulu.jpg.

Lehtiä on eri vuosilta seuraavasti:
Vuosi    Numerot        Sivuja, kpl
1941    36-86             18
1942    89-458          383
1943    459-833        385
1944    834-1051      199
1945    1052-1072      24
Yhteensä 1009 sivua.       

Seuraavat numerot ovat kadoksissa:
Vuosi   
1941    1-35, 37-38, 40-55, 57-60, 63, 65-68, 70, 74-75, 77-80, 87
1942    88, 91
1943    -
1944    900, 972-988, 990, 1029-1033, 1043
1945    -

Mikäli lukijalla on hallussa puuttuvia numeroita, ottaa JR7:n perinnetoimikunta mielellään vastaan niitä, jotta kokoelmaa voidaan täydentää.

Matti Kuusi on laatinut 1990 luvulla henkilöhakemiston Tyrjän Lehdille.

Hän on tehnyt tämän mittavan työn lukemalla kaikki tallella olevat lehdet artikkeleineen, urheilutuloksineen jne. ja kaikki lehdissä mainitut henkilöt on luetteloitu aakkosjärjestyksessä. Nimen kohdalla on kaikki ne lehden numerot joissa ko. henkilö esiintyy. Tulevaisuudessa on haaveena tehdä taulukko jossa on kaikki nimet ja lehdet numerot linkkeinä.

 

 Sivun ensimmäinen ja viimeinen nimi:
Aalto-Alatalo Kosunen-Kupiainen Putkonen-Raassina 
Alava-Backman Kurjensaari-Käyhkö Raatikainen-Raveala
Bagge-Ellonen Kääriä-Laitinen Ravi-Ropponen
Elo-Gustafson Lakanen-Lehtinen Rosendahl-Saarikallio
Gustafsson-Hannukainen Lehtiniemi-Liesto Saarilahti-Sandelin
Hannuksela-Henriksson Lignell-Lähde Sandroos-Siira
Henttonen-Huhtanen Lähdekivi-Manninen  Siiteri-Skaffari
Huhtilainen-Häggblom Mansikka-Mecklin Skön-Suominen
Häkkinen-Ignatius Meiste-Muro Suorsa-Tanterinmäki
 Ihalainen-Jaatinen  Muru-Mäntymäki  Tapio-Tiainen
 Jalkanen-Juvonen  Mäntynen-Niskakoski Tienaho-Trogen 
Jylhä-Kallonen Niskala-Nyrhinen  Tshernikoff-Tyrväinen 
Kalmi-Katila Nyyssönen-Ossi  Tönkkälä-Valtonen 
 Kauhanen-Kiesiläinen  Ovaska-Partanen Vampper-Vesalahti 
 Korhonen-Kostiainen  Partinen-Penttinen Veskinen-Vilppo 
 Kiiski-Koiseva Perkiö-Pitkäranta  Vilppula-Vättö 
 Koistinen-Korhonen Poduskin-Putkinen  Väyrynen-Öystilä 

 

Vuoden 1941 Tyrjän Rykmentin rintamalehden nrot 36-86

Tyrjän lehdet alkoivat ilmestyä kesällä 1941 pian sen jälkeen kun vänrikki Matti Kuusi oli saanut komennuksen JR7:n valistus upseeriksi eversti Armas Kempin vastustuksesta huolimatta.

Alkupään numeroista ovat 35 ensimmäistä kadoksissa. Samoin numerot 37-38, 40-55, 57-60, 63, 65-68, 70, 74-75, 77-80, 87 eli yhteensä 77 kpl.

Vuoden 1941 lehtiä on tallella ainoastaan 17 kappaletta.

Kuukausi
Päivä Loka Marras Joulu
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8     069
9      
10     071
11      
12      
13     072
14     073
15      
16      
17      
18      
19 036   076
20      
21   056  
22      
23      
24     081
25 039    
26   061  
27   062 082
28     083
29   064 084
30     085
31     086 laulu
  Loka Marras Joulu

 

Subcategories

Matti Kuusen laatima henkilöhakemisto Tyrjän Lehtien eri numeroista.

Matti Kuusen laatima asia hakemisto Tyrjän Lehtiin numeroittain.

Vuoden 1941 Tyrjän lehdet.

Vuoden -42 Tyrjän lehdet.

Vuoden 1943 Tyrjän lehdet.

Vuoden 1944 Tyrjän lehdet.