KERTOMUS JR 7:N TAISTELUTOIMINNASTA AJALLA 9.- 30.6.44

1.7.1944 laatineet Rykmentin komentaja Everstiluutnantti Adolf Ehrnrooth ja tiedustelu-upseeri Luutnantti Niilo Usvasalo

Osa 1. Puolustustaistelut Ohdan lohkolla 9.- 10.6.44

    Toukokuun puolivälistä alkaen koko Karjalan Kannaksella todettu vihollisliikenteen monikertaistuminen, tulitoiminnan kiihtyminen, kaivautuminen etulinjamme välittömään läheisyyteen sekä vankitiedot uusista huomattavien joukkojen keskityksistä Pietarin pohjoispuolelle viittasi vat valmisteilla olevaan suurhyökkäykseen Suomen rintamalla.

    Suoritettuaan lukuisia väkivaltaisia tiedusteluja vihollinen 9.6.44 ryhtyi vahvoin voimin hyökkäilemään eri puolilla Kannasta.

    Ohdan lohkolla vihollinen hyökkäsi aamuyöllä 9.6.44 Ohdan tien eteläpuolella olevaa tkk:aamme vastaan sekä oikean saumamme lähimaastossa. Pohjoislohkolla muutaman vihollisen onnistui tunkeutua asemiimme mihin heidät ripeällä vastaiskulla tuhottiin 9./JR7:n toimesta. Etelälohkolla hyökkäys torjuttiin tulellamme jo etumaastoon 2./JR7:n toimesta.

    Ohdan lohkolla poikkesi tämä ensimmäinen sotapäivä tavallisuudesta muuten etupäässä vain tavattoman vilkkaan ilmatoiminnan ansiosta. Jo aamulla olivat useat sadat koneet pommittaneet ja tulittaneet Etelälohkoa ja sama "ilmakaruselli" jatkui pitkin päivää. Klo 10.35 sai Termolan it.jaos osuman vihollisen maataistelukoneeseen, joka syöksyi n. km:n päähän Termolan kasarmista koilliseen. Lyhyen takaa-ajon jälkeen vangitulta ohjaajalta saatiin arvokkaita tietoja vihollisen suurista maa- ja ilmavoimien keskityksistä Karjalan Kannakselle.

    Vihollisen tykistötoiminta jatkui 9.6.44 vilkkaana ja kohdistui ensi kerran yli kahteen vuoteen myös Termolaan.

Pääasema murtuu 9.-10.6.1944
Pääasema murtuu 9.-10.6.1944

    10.6.44 vastainen yö kului rauhallisesti, kunnes vihollinen klo 5.00 aloitti tavattoman voimakkaan tykistövalmistelun, jota tukivat suuret lentomuodostelmat. Tuli kohdistui etupäässä Etelälohkon tkk. 1-4:ään sekä niiden taakse, jolloin mm. Sassinmäen ps.kupu sai useita 81/2":n täysosumia etulinjaan tuodusta suorasuuntaustykistä tuhoutuen täydellisesti. Noin kaksi tuntia kestäneen tykistövalmistelun jälkeen vihollisen jalkaväki hyökkäsi ainakin rykmentin voimin em. tukikohtia vastaan ja sen onnistui vallata tkk. 2, 3 ja 4. Sisäänmurto eristettiin paikallisten reservien nopeilla vastatoimenpiteillä ja klo 10.15 mennessä sai puolet III/JR7 res. komppaniaa, rykmentin jääkärijoukkue ja pääosa pion. joukkuetta, edellisenä yönä Keskilohkolle saapunut kapt. Louhiluodon komppania Lin.P4:stä (osasto Guster) sekä HeimoP3:n alokaskomppania käskyn siirtyä sisäänmurtokohdan maastoon. Klo 9.00 mennessä oli tukikohta 2 vallattu 3./JR7:n ja I/JR7:n jääkärijoukkueen suorittamalla vastaiskulla takaisin. Tkk. 2:sta ja 4:stä käytiin koko päivä raivokkaita taisteluja, joissa tkk:t vaihtoivat useampaan kertaan omistajaa.

    Erittäin raskaista tappioista huolimatta vihollinen jatkoi painostustaan Sassinmäen suuntaan saaden jatkuvasti lisää tuoreita voimia. Kun samaan aikaan saapui tietoja tilanteen kärjistymisestä oikealla, ErP12:n lohkolla, missä vihollisen jo klo 9.00 jälkeen ilmoitettiin päässeen Lotinajärven korkeudella ja missä klo 11.00 aikaan taisteluja käytiin Ratianmäen maastossa, oli kasvavan sivustauhkan takia luovuttava menestyksellisesti aloitetusta vastahyökkäyksestä alkuperäisten asemien palauttamiseksi Sassinmäen kaakkoispuolella ja kiinnitettävä päähuomio oikean sivustan varmistamiseen Ratianmäen ja Sassinmäen välillä, mikä div:n käskyn mukaan oli järjestettävä JR7:n omia reservejä käyttäen. Viimeksimainittuun tehtävään määräsi rykmentin kaksi HeimoP3:n joukkuetta sekä komppania Louhiluodon (vahvuus n. 70 miestä).

    Klo 17.00 saakka jatkui raivokas taistelu Lampijärven tien eteläpuolella, missä vihollinen heitti yhä uusia joukkoja tkk. 2:n taka-asemia sekä Laurinmäkeä vastaan. Näissä taisteluissa tuotettiin viholliselle tykistön ja jv:n tulella noin 1000 miehen tappiot. Klo 17.00 lähetti rykmentin komentaja pioneerijoukkueen Tonterin suuntaan varmistamaan ja I/JR7 sai käskyn oikealla siivellä irtaantua huomaamatta aluksi Bunkkerilinjalle ja myöhemmin taistellen vetäytyä Teräskupulinjalle.

    Yhä kasvavan sivustauhkan johdosta ja samaan aikaan kun tkk. 4:n oli kiivaitten taistelujen jälkeen saatu vihdoinkin kokonaisuudessaan vallatuksi takaisin antoi rykmentin komentaja klo 19.30 irtaantumiskäskyn Sassinmäki-Laurinmäki-Teräskupu linjalta, missä vihollisen voimakkaat hyökkäykset oli jatkuvasti torjuttu. Samaan aikaan aloitettiin vetäytyminen Keski- ja Pohjoislohkolla. Noin klo 22.00 oli Etelälohko tyhjennetty osasto Gusterin viivyttäessä Ratianmäen suunnalla. Evakuoimisliikennettä vaikeutti se, että vihollinen osasto Gusterin vetäydyttyä pääsi katkaisemaan Lampijärven tien, jolloin I/JR7:n pääosan oli käytettävä Kaljalanjärven itäpuolitse kulkevaa melkein ajokelvotonta hevostietä. Etelälohkon raskas kalusto oli miltei kokonaisuudessaan jätettävä tuhottuna maastoon, koska rykmentin käyttöön ei ollut asetettu edes määrävahvuuden mukaista kuljetusvälineistöä, niin että esim. pst.tykit olivat ilman etuvaunuja.

    Joukkojen vetäydyttyyä Rajajoen linjalle oli tilanne jatkuvasti uhanalaisin oikealla sivustalla, missä 2./JR7 luutn. Waldenin johdolla suoritti savuverhon suojassa tehokkaan vastahyökkäyksen Tonterin kyläaukeille tunkeutuneita ryssiä vastaanlyöden nämä pakosalle. Myös 1./JR7 oli tulikosketuksessa Kaljalanjärven tien suunnassa hyökkäävään ja Rajajoen räjäytetyn sillan yli edenneeseen viholliseen. Lipsosen tienhaaran maastossa olivat toisessa linjassa varmistuksena oikealta lukien osasto Guster, osasto Malinen, I/JR7:n jääkärijoukkue ja 3./JR7. Lipsosen-Termolan välillä oli varmistuksena luutn. Möttölän komppania III/JR49:stä sekä Termolan itäisellä harjanteella, kasarmin mäellä sekä hiiltoleirin suunnalla HeimoP3:n osia. III/JR7 oli saanut käskyn miehittää Hartonen-Multala-Siesjärvi linjan. HeimoP3:lla oli lisäksi tst.etuvartio Termolan tornin maastossa. Vihollinen ei osoittanut Keski- ja Pohjoislohkolla aktiivisuutta vaan suoritti vasta 11.6 puolenpäivän jälkeen tykistövalmistelun tyhjiin asemiimme ja aloitti etenemisen Ohdan tien suunnassa. JR49:n lähettämä partio totesi Termolassa samana iltana erittäin runsaasti ryssiä.