JALKAVÄKIRYKMENTTI 7:N PERUSTAMINEN

Perustamis kokoonpanoKesäkuun 10. päivänä 1941 kello 13.06 saapui 7.Prikaatin esikuntaan armeijakunnan lähettämä puhelinsanoma, joka kuului: "Toimeenpankaa suorituskäskyn kohdat - - -. Yleishankinnat määrätty alkaviksi 11.6.41."

Tämä käsky merkitsi Jalkaväkirykmentti 7:n liikekannallepanoa. I liikekannallepanopäivä (I lkp-päivä) oli siis 11.6.1941.

Jalkaväkirykmentti 7 kuului kenraalimajuri Taavetti Laatikaisen komentaman II Armeijakunnan 2.Divisioonaan, jota komensi eversti Aarne Blick. 2.Divisioonan esikuntapäällikkönä toimi majuri Adolf Ehrnrooth. 2.Divisioonan joukot perustettiin 7.Prikaatin asevelvollisista ja Itä-Savon sotilasläänin reserviläisistä.

Jalkaväkirykmentti 7 perustettiin siten, että rauhanajan 7.Prikaati täydennettiin sotavahvuiseksi, jolloin siitä muodostuivat JR 7 ja I/KTR 15. JR 7:n komentajaksi määrättiin 7.Prikaatin komentaja, eversti Armas Kemppi. Hän oli jääkäriupseeri, joka tunnettiin talvisodan Taipaleen peräänantamattomana puolustajana.

7.Prikaati oli perustettu talvisodan Taipaleen eloonjääneistä ammattisotilaista ja asevelvollisista. Taipaleen "kantarykmentit", JR 19 ja JR 21 sekä Kollaan rykmentti JR 35 muodostivat prikaatin rungon, jota täydennettiin nuoremmalla väellä. Taipaleen taistelijoita, upseereja, aliupseereja ja miehiä oli jokaisessa komppaniassa, melkein joka joukkueessa. He siirsivät talvisodan ja Taipaleen peräänantamattoman hengen myös nuoriin miehiin. Tällä seikalla oli suuri merkitys. Jalkaväkirykmentti 7:llä olivat erinomaiset lähtökohdat kehittyä yhdeksi armeijamme valiorykmenteistä. Tätä edesauttoi myös se, että rykmentin kahden pataljoonan miehistö oli nuoria varusmiehiä.

7.Prikaati asetti päällystö- ja alipäällystökaaderin koko Jalkaväkirykmentti 7:ää varten. Rykmentin esikunta perustettiin Savonlinnan läheisyydessä Pääskylahdessa 7.PrE:n majoitusalueella. JR 7:n yleisesikuntaupseeriksi määrättiin luutnantti Sakari Rusama. Esikuntaan kuuluivat tiedustelu-upseerina vänrikki Niilo Usvasalo, adjutanttina luutnantti Jouko Kiiskinen, lähetti- ja valistusupseerina vänrikki Matti Kuusi, kaasusuojelu-upseerina luutnantti U. Kojonen, huoltopäällikkönä majuri N. Koskinen, talousupseerina luutnantti M. Vainio ja aseupseerina luutnantti H. Mäkinen.

Rykmentin päällikkölääkärinä toimi lääkintämajuri E. Saarinen, hammaslääkärinä lääkintäluutnantti B. Weckström ja eläinlääkärinä eläinlääkintäluutnantti A. Meiste.

JR 7:n I Pataljoona perustettiin Kaartilassa I/7 .Pr:n kasarmialueella. Pataljoonan komentajaksi määrättiin majuri Eino Polon. II Pataljoona perustettiin II/7 .Pr:n kasarmialueella Kumpurannassa. Pataljoonan komentajaksi määrättiin kapteeni Mikko Määttä. I ja II Pataljoonan miehistö oli varusmiehiä eri puolilta Suomea. III Pataljoona perustettiin Kumpurannassa ns. mörssärituliaseman alueella. Perustamisesta vastasi Savonlinnan suojeluskuntapiiri. Pataljoonan komentajaksi määrättiin kapteeni Tauno Marttinen. III Pataljoonan miehistö muodostui Kiteen ja Kesälahden kuntien reserviläisistä ja nostomiehistä.

Kranaatinheitinkomppanian päällikkönä toimi kapteeni A. Koivumaa, tykkikomppanian päällikkönä luutnantti V. Leppälä ja esikuntakomppanian päällikkönä luutnantti U. Kojonen. Rykmentin jääkärijoukkuetta johti vänrikki E. Reunanen, pioneerijoukkuetta vänrikki A. Lapinkari ja viestijoukkuetta vänrikki O. Ritvanen.

 

7.Prikaati oli ehtinyt kouluttaa kaikki perustajiksi määrätyt yksikkönsä. Perustamista oltiin harjoiteltu yksityiskohtaisesti, joten JR 7:n I ja II Pataljoonan sekä erillisyksiköiden perustaminen sujui suunnitelmien mukaan ja ripeästi. Sen sijaan Savonlinnan suojeluskuntapiirillä oli vaikeuksia III Pataljoonan perustamisessa, koska piiri oli saanut perustamistehtävän niin myöhään, ettei se ollut ehtinyt harjoitella perustamista. III Pataljoonan aseistuksessa ja varustuksessa oli suuria puutteita, mikä johtui erään varaston tuhoutumisesta tulipalossa. Vaikeuksista huolimatta koko Jalkaväkirykmentti 7 perustettiin määräajassa. Rykmentti oli 13.6.1941 valmiina aloittamaan taistelujen tiensä.

Jalkaväkirykmentti 7:n ensimmäisenä tehtävänä oli suojata lohkollaan kenttäarmeijan perustaminen ja keskittäminen estämällä vihollisen pääsy Puruveden Väistönselän vesistölinjan yli. Kun JR 7 oli perustettu, käski 2.Divisioonan komentaja, eversti Blick rykmentin pääosien siirtyä Raikuun lohkolle ja ryhmittyä siellä puolustukseen rakenteilla olevaan pääasemaan Pihkanniemen - Raikuun Rauvanniemen - Hälvän linjalle. Eversti Blick otti I/JR 7:n ja tykkikomppanian pääosat suoraan johtoonsa ja käski niiden siirtyä aluksi Punkaharjulle. Sieltä I/JR 7 ja tykkikomppania siirtyivät rajan pintaan Kesusmaan alueelle.

Jalkaväkirykmentti 7 siirtyi vaiheittain lähemmäksi rajan pintaa. Eteenpäin siirtymisen välillä varustettiin uusia asemia muun muassa Puhoksessa, Kissalassa ja lopuksi Saaren kirkonkylän Mikkolanniemen Vaaherkummun Riihivaaran Pyhäj ärven eteläpään tasalla. Rajan pinnassa olevien joukkojen oli käsketty noudattaa erityistä varovaisuutta rajaselkkausten välttämiseksi. Niiltä oli kielletty liikkuminen 5 kilometriä lähempänä rajaa ilman rajavartiostoon kuuluvien henkilöiden mukana oloa. Tämä tietysti rajoitti rajan tuntumassa suoritettavaa tiedustelua. Rykmenttiä ylemmät johtoportaat tosin tiedustelivat kaukanakin rajan takana selvittääkseen mahdollisen vastustajan ryhmityksiä ja varusteluja.

Jalkaväkirykmentti 7 varusti puolustusasemiaan ja kouluttaessaan sotilaita pani erityistä painoa asekäsittelyyn sekä joukon liikkumiseen ryhmittyneenä. Tämä oli välttämätöntä erityisesti III Pataljoonalle, jonka alipäällystön ja miehistön koulutustasossa oli melkoista epätasaisuutta. Raivokas kamppailu oli nyt alkamassa isänmaamme itsenäisyyden ja kansamme olemassaolon puolesta. Siinä kamppailussa Jalkaväkirykmentti 7 tuli esittämään merkittävää osaa.

 

JR 7:n pataljoonien komentajat ja komppanioiden päälliköt 10.6.-15.9.1941

Selitteet: k = kaatui, h = haavoittui, s = siirtyi

I PATALJOONA Komentajat: Kapt Eino Po1on 10.6.-4.8. s, Kapt Paavo Kytömaa 4.8.-

Komppanianpäälliköt:

1.Komppania: Vänr. B. Antin 10.6.-4.7.h, Vänr P. Sillanpää 4.7.-12.7. h Ltn A. Määttä 12.7.-3.8. h, Ltn S. Hämäläinen 5.8.-22.8. s Vänr P. Vanninen 22~8.- s

2.Komppania: Kapt V. Nissinen 10.6.-26.8. s Ltn S. Rusama 26.8.-

3.Komppania: Vänr A. Virtanen 10.6.-31.7. h, Vänr G. Alftan 31.7.-8.8. h Ltn J. Kiiskinen 8.8.-

4.Komppania: Kapt A. Ahola 10.6.-4.7. s, Vänr E. Väänänen 4.7.-5.7. k, Vänr A. Pakkanen 5.7.-16.7,. Kapt V. Kuovi 16.7.-6.8. s, Vänr T. Ahtola 6.8.-

II PATALJOONA Komentajat: Kapt Mikko Määttä 10.6.-3.7. h, Kapt Arvo Ahola 4.7.-

Komppanianpäälliköt :

5.Komppania: Ltn U. Salminen 10.6.-24.7. s, Ltn A. Korpiroussi 24.7.-3.8. h, Ltn K. Talvitie 3.8.-13.8. h, Ltn P. Härkönen 13.8.-

6.Komppania: Ltn S. Honkanen 10.6.-7.7. s, Ltn A. Raassina 7.7.-

7.Komppania: Vänr E. Tikkanen 10.6.-

8.Komppapia: Ltn H. K. Karttunen 10.6.-22.7. s Vänr N. Voittis 27.7.-3.8. h, Vänr A. Väisänen 3.8.-

13.Komppania (krh): Kapt A. Koivunmaa 10.6.-

14.Komppania (pst): Ltn V. Leppälä 10.6.-13.8. s Ltn A. Laamanen 13.8.-

Esikuntakomppania: Ltn U. Kojonen

III PATALJOONA Komentajat: Kapt T. Marttinen 10.6.-

Komppanianpäälliköt

9.Komppania: Kapt A. Varis 10.6.-2.8. s, Ltn J. Jarimo 5.8.-7.8. h, Vänr L. Kuitunen 8.8.-9.8., Ltn O. Tammivuori 9.8.-22.8. s, Vänr A. Iivanainen 23.8.-

10.Komppania: Kapt R. Hämäläinen 10.6.-

11.Komppania: Kapt O. Pitkänen 10.6.-5.7. h Vänr A. Porvali 6.7.-7.7. h Ltn A. Salovaara 9.7.-12.7., Ltn U. Heikkilä 13.7.-2.9. h Vänr J. Ahtola 3.9.-9.9. Ltn E. J. Tirronen 10.9.-

12.Komppania: Ltn V. Toivio 10.6.-15.8., Vänr E. Valkoja 16.8.-28.8. Ltn V. Toivio 29.8.-4.9. Vänr E. Valkoja 5.9.-14.9, Ltn V. Toivio 14.9.-

RYKMENTIN ESIKUNTA
ye-upseeri: Ltn S. Rusama 10.6.-26.8. s Kapt V. Nissinen 26..8.-
Adjutantti: LtnJ. Kiiskinen 10.6.-8.8. s Ltn A. Salovaara
Tiedustelu-upseeri: Vänr N. Usvasalo 10.6.-
Lähettiupseeri: Vänr M. Kuusi 31.7.-
Kaasusuojelu-upseeri: Ltn U. Kojonen 10.6.-
Valistusupseeri: Vänr M. Kuusi 12.7.-
Huoltopäällikkö: Maj N. Koskinen 10.6.-
Talousupseeri: Ltn M. Vainio 10.6.-
Aseupseeri: Asemest. V. Kivilehto 10.6.-25.6. s Ltn H. Mäkinen 25.6.-
Päällikkölääkäri: Lääkmaj E. Saarinen 10.6.-23.8. s Lääkltn A. Mollerus 23.8.-
Hammaslääkäri: Lääkltn B. Weckström 10.6.-
Eläinlääkäri: Ellääkltn A. Meiste 10.6.-