Tyrjän Rykmentin Rintamalehdet vuosilta 1941-1945

tyrjanlehdenotsikko
Tyrjän Rykmentin Lehden otsikko 23.2.1943.
Taustatietoja Tyrjän lehdistä:

Maisteri, vänrikki Matti Kuusi komennettiin jatkosodan alussa heinäkuussa 1941 juuri muodostetun JR7:n valistusupseeriksi, rykmentin komentajan, jääkärieversti Armas Kempin vastustuksesta huolimatta. Alusta alkaen hän ryhtyi toimittamaan rykmentin omaa lehteä tarkoituksenaan miesten tiedonjanosta ja viihtyvyydestä huolehtiminen. Näin tapahtuikin aina kevääseen 1945 saakka, kun sota oli jo loppu ja JR7 kotiutettu Mikkeliin, Jyväskylään ja Savonlinnaan. Lehden päämonistajana toimi Olavi Luhtala ja pitkäaikaisin piirtäjä oli Jaakko Ketola.

Matti Kuusen vaikutus JR7:n eli Tyrjän Rykmentin menestykseen ja maineeseen on valtava. Rykmentillä oli myös kaksi merkittävää, ansiokasta ja miesten arvostamaa komentajaa, Armas Kemppi ja Adolf Ehrnrooth. Tyrjän taistelun, 30.7.-4.8.1941, jälkeen Matti Kuusi, nimimerkki M6, nimesi rykmentin Tyrjän Rykmentiksi ja vähitellen lehti muuttui Tyrjän Rykmentin Rintamalehdeksi, (TRR) ja edelleen Tyrjän Lehdeksi. Rykmentin miehet nimesivät Kuusen Tyrjän Matiksi. Arvostus ja kunnioitus oli molemminpuolista. Ja komentajien antama tuki valistustyölle vankkumaton.


Lehden numeroita ilmestyi kaiken kaikkiaan 1072. Kadoksissa on 95 numeroa. Niitä toivottavasti löytyy ajan myötä, ja tätä kokoelmaa voidaan täydentää. Matti Kuusi luovutti hallussaan olleet lehdet sota-arkistoon vuonna 1992. Helsingin Yliopiston arkistoissa saattaa olla puuttuvia lehtiä, samoin Pietarissa olevassa sota-arkistossa, tai veteraaneilla ja heidän perikunnillaan. Neuvostoliiton haltuun joutui paljon JR7:n materiaalia suurhyökkäyksen alettua 9.6.1944. Suomen Sota-arkistossa olevat lehdet ovat osittain kirjoiksi sidottuja, osittain irtolehtiä ja kaksoiskappaleita on runsaasti.


Sisältö:

Hakemistot ja pdf-tiedostot:

Matti Kuusi on tehnyt erittäin laajan ja täydellisen asia- ja henkilöhakemiston kaikesta Tyrjän Lehtien sisällöstä. Kuusen laatimat atk-listat kuvasimme lukijan käyttöön.

Kaikki lehdet ja muut tiedostot kuvattiin .jpg formaaatissa mutta on muutettu lataamisen ja luettavuuden helpottamiseksi .pdf formaattiin. Näin koko paketti on ohjelmisto riippumaton ja näitä voidaan katsella ongelmitta myös kaukaisessa tulevaisuudessa.

Asiahakemisto, 28 tiedostoa.

Asiahakemiston tiedostot on numeroitu 1-28. Näin voi aiheiden tai paikannimien perusteella löytää lehden numerot joissa aihe tai paikka on mainittu. Hakemisto sijaitsee asiahakemisto-kansiossa. Sivut sisältävät lisäksi useita katkelmia Matti Kuusen kotiin kirjoittamista kirjeistä.

Henkilöhakemisto, 51 tiedostoa.

Kansiossa henkilöhakemisto on 51 tiedostoa aakkosjärjestyksessä. Kunkin tiedoston nimi koostuu siinä ensin ja viimeiseksi mainituista sukunimistä. Näin tiedoston perusteella löytää nopeasti haluamansa nimen. Hakemistossa on luetteloitu jokaisen nimen jälkeen ne Tyrjän Lehden numerot, joissa kyseinen henkilö on mainittu.

Tyrjän Lehdet

Lehdet on jaettu valikkoihin ilmestymisvuoden mukaan ja taulukoitu ilmestymispäivämäärän mukaisesti. Näin lukija saa hyvän yleiskuvan lehtien ilmestymisestä ja löytää lehden halutun päivämäärän mukaan. Lehtien sivuja on tässä kokoelmassa kaikkiaan 1009 kpl. Lehteähän ilmestyi 1072 numeroa, mutta usein juhlapäivinä on painettu lisäsivuja, joissa on laulujen sanoja. Lisäsivuissa on numeron perässä tekstiä, esim. 171laulu.jpg.

Lehtiä on eri vuosilta seuraavasti:
Vuosi    Numerot        Sivuja, kpl
1941    36-86             18
1942    89-458          383
1943    459-833        385
1944    834-1051      199
1945    1052-1072      24
Yhteensä 1009 sivua.       

Seuraavat numerot ovat kadoksissa:
Vuosi   
1941    1-35, 37-38, 40-55, 57-60, 63, 65-68, 70, 74-75, 77-80, 87
1942    88, 91
1943    -
1944    900, 972-988, 990, 1029-1033, 1043
1945    -

Mikäli lukijalla on hallussa puuttuvia numeroita, ottaa JR7:n perinnetoimikunta mielellään vastaan niitä, jotta kokoelmaa voidaan täydentää.